برگزاری مانور های امداد و نجات در نیمه ی دوم سال 1397 در استان اصفهان

 

هیات نجات غریق و غواصی استان اصفهان برای سومین بار اقدام به برگزاری مانورهای امداد ونجات در اماکن آبی در بخش بانوان و آقایان نموده است. اولین مرحله ی این فعالیت از آبان ماه 1397  با حضور مدرسین استان آغاز گردید.

  • هدف از برگزاری این مانورها :
  • ارتقا سطح کیفی و افزایش توانایی منجیان غریق استان
  • بالا بردن میزان آمادگی و عملکرد  منجیان در رویایی با حوادث و اتفاقات در اماکن آبی
  • برگزاری کارگاه آموزشی و ارائه آخرین اطلاعات مربوط به مباحث حیات بخشی
  • برگزاری کارگاه های آموزشی مربوط به مهارت های آبی
  • به روز رسانی دانش و توانایی منجیان غریق در حیطه ی وظایف امداد و نجات
  • مرور و تاکید بر شرح وظایف مدیران و منجیان غریق    

امید است از رهگذر انجام این گونه فعالیت ها خدمات بهینه و شایسته ای به شهروندان و استفاده کنندگان از اماکن آبی صورت پذیرد.