با توجه به برگزاری سمینار دانش افزایی غواصان کشورکه در تهران به میزبانی فدراسیون نجات غریق و غواصی با حضورآقای  فلیتنگ هول رییس کمیته جهانی غواصی و دیگر مدرسان ارشد کشوری و رونمایی از مدرک غواصی کشوری IRDC و همچنین صحبت های انجام شده با بعضی از اعضای محترم فدراسیون جهت تشکیل کمیته یا کارگروه آموزش با همکاری هیات نجات غریق و غواصی استان اصفهان در زمینه آموزش غواصی کشور و استان جلسه هم فکری و هم اندیشی در روز سه شنبه 06/09/97 ساعت 15:00 در محل هیات نجات غریق با حضور آقای تابش فر رئیس هیات استان و کمیته آموزش کشور و آقای مستشاری نایب رئیس کمیته غواصی کشور و آقای حیدری عضو هیات رئیسه کمیته غواصی فدراسیون تشکیل خواهد شد ، از این رو از کلیه مدرسان غواصی استان از کلیه سیستم های غواصی (CMAS – PADI – SSI …) دعوت به عمل میاید جهت هم فکری ، همکاری و ارائه کلیه پیشنهادات در این زمینه شرکت نمایند.