هیئت نجات غریق و غواصی استان اصفهان

دومین کارگاه دانش افزایی مدرسین کشوری

راه اندازی اتوماسیون اداری آموزشی هیات نجات غریق استان اصفهان

اطلاعیه

...ادامه مطلب...

استخرها

اسامی استخرهای استان اصفهان

لیست استخرهای استان اصفهان ردیف نام استخر تلفن سرپوشیده روباز خصوصی دولتی آدرس استخرها 1 ابوذر اصفهان 32369024 * * خ ابوذر استخر سرپوشیده ابوذر 2 ابوذر مبارکه 52401216 * * مبارکه، بلور امام خمینی...

فایل بهداشت در استخرها

فایل بهداشت در استخرها ارائه شده توسط سرکار خانم موسویان در سمینار مدیران استخرهای استان اصفهان

انتظارات منجیان غریق از مدیریت استخر

انتظار منجیان غریق از مدیریت استخر: 1) تجهیزات مورد نیاز 2) یک راهنمای تاسیسات و یک لیست که بطور وضوح مسئولیت ها را توضیح دهد 3) تابلو نصب شده که شرح واضح قوانین استخر، روی آن نوشته شده باشد. 4) فرم...

عملیات غواصی در استخر ها

عملیات غواصی در استخر ها ممنوعیت عملیات غواصی در زمان دایری عمومی استخر مدیران محترم استخر ها نباید اجازه دهند در زمان دایری استخر و استفاده عمومی عملیات غواصی در زیر آب انجام پذیرد. در مورد عقد...

طريقه استخدام منجی غریق

استخدام منجی غریق مدیران محترم استخر ها باید بگونه زیر به استخدام منجیان غریق اقدام نمایند : 1- بررسی کارت نجات غریق و ( برگ آمادگی سال جاری صادر شده در استان) اصلی، معتبر، کنترل تاریخ انقضاء و...

مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز فنی استخر

مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز فنی استخر 1- معرفینامه از طرف اداره کل ورزش و جوانان 2- معرفی مدیر بخش آقایان 3- معرفی مدیره بخش بانوان 4- کپی شناسنامه ، کارت نجات غریق- مربیگری- کارت ملی 5- بیمه نامه...

فرآیند درخواست صدور صلاحیت فنی استخر

فرآیند درخواست صدور صلاحیت فنی استخر 1. ارایه درخواست متقاضی صدور صلاحیت فنی استخر به اداره کل ورزش و جوانان 2. بررسی نامه متقاضی در اداره کل ورزش و جوانان و ارجاع در صورت تایید به هیات نجات غریق...