آخرین اخبار بخش بانوان در بهمن و اسفند ماه1397

-برگزاری بیش از ده مانور امداد و نجات

-برگزاری کلاس نجات غریق درجه یک(آغازسوم بهمن ماه)

-برگزاری اولین دوره بازآموزی مدرسان پارک های سراسر کشور(ویژه بانوان و آقایان) ششم لغایت هفتم بهمن ماه

-پایان دوره مدرسه نجات غریق دختران بالای دوازده سال زرین شهر(هفتم بهمن ماه)

-برگزاری کلاس نجات غریق درجه 2 ویژه شهرستان زرین شهر(آغاز نهم بهمن ماه)

-پایان کلاس نجات غریق درجه 2اصفهان(هفدهم بهمن ماه)

-اهدا گواهینامه های کمک های اولیه مدرسین نجات غریق استان و هم چنین اهدای کارت مدرسی 5نفر از مدرسین جدید.(هفدهم  بهمن ماه)

-برگزاری سه دوره کلاس کمک های اولیه ویژه منجیان غریق(پایان کلاس نوزدهم بهمن ماه)

-برگزاری کلاس مدیریت بحران ویژه منجیان(نوزدهم بهمن ماه)

-اعزام تیم نجات غریق استان جهت رقابت در مسابقات لیگ کشوری در استان تهران (بیست و پنجم بهمن ماه)

-برگزاری کلاس نجات غریق درجه 2 ویژه شهرستان نجف آباد(آغاز بیست و هشتم بهمن ماه)

-برگزاری کلاس آبدرمانی(ویژه بانوان و آقایان) بیست و ششم لغایت بیست ونهم بهمن ماه.

-برگزاری کلاس آموزش قوانین و مقررات اجرایی فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران ویژه منجیان جدید( پنجم اسفند ماه )

-برگزاری دوره نجات غریق درجه دو شهرستان شاهین شهر(پایان ششم اسفند)

-برگزاری جلسه گرد همایی بانوان مدرس -چهاردهمین دوره_(هشتم اسفند ماه)

برگزاری دوره مدرسه نجات غریق استخر هاتف _دوم اسفند ماه)

برنامه ریزی و برگزاری 8 گروه آمادگی سالیانه (آغاز یازدهم اسفند ماه)

97/12/18