بسمه تعالی

ثبت نام دوره های ذیل آغاز شد :

نجات غریق درجه یک  ویژه آقایان و بانوان

نجات غریق درجه دو ویژه آقایان و بانوان

کمک های اولیه ویژه آقایان و بانوان

 

شرایط حضور در دوره درجه یک :

⬅️ ۶ برگ آمادگی سالیانه
⬅️ ۶ برگ گواهی کار (دیپلم ۶ برگ ، لیسانس ۵ برگ ، فوق لیسانس ۴ برگ)

نحوه ثبت نام کلیه دوره ها در ربات تلگرام هیات نجات غریق یا

به صورت حضوری در هیات نجات غریق استان اصفهان

روزهای یک شنبه ، سه شنبه ، چهار شنبه ساعت 16 الی 19:30

 مدارک: فیش واریزی بحساب هیات نجات غریق استان بمبلغ ۲۰هزارتومان شماره حساب بانک ملی _ شعبه آبشار 0109790215005 و کارت بیمه ورزشی

زمان تست ورودی نجات غریق درجه یک یانوان :

جلسه اول : پنج شنبه  ، 4 آبان ، ساعت  11:30  صبح ،استخر انقلاب

جلسه دوم : جمعه ، 5 آبان  ، ساعت   10   صبح ، استخر انقلاب


 

 زمان تست ورودی نجات غریق درجه یک آقایان

جلسه اول ، 3 آبان ، ساعت 19:45 ، استخر انقلاب

جلسه دوم : 13 آبان ، ساعت 22:15 ، استخر مروارید فرهنگیان

 

 زمان تست ورودی نجات غریق درجه دو آقایان

جلسه اول ، 13 آبان ، ساعت 22:15 ، استخر مروارید فرهنگیان