به گزارش روابط عمومی هیات نجات غریق و غواصی استان اصفهان ،رئیس هیات نجات غریق استان اصفهان از آغاز مرحله دوم بازرسی ازاستخرهاو اماکن آبی توسط بازرسین این هیات خبر داد و گفت: خوشبختانه مرحله نخست طرح بازرسی و نظارت بر اماکن آبی اصفهان با همکاری و مشارکت خوب مدیران استخر ها و اماکن با بازرسین این هیات انجام شد و مرحله دوم این طرح به منظور رعایت قوانین، رعایت استانداردها و ایمن سازی این اماکن از مهر ماه آغاز می شود.
وی در نشستی که به همین منظور با بازرسان اماکن آبی برگزار شد ، ضمن قدردانی از عملکرد خوب و همکاری شایسته بازرسین برنظارت دقیق و ارائه گزارش به موقع تاکید کرد.
تابش فر افزود: به منظور هماهنگی های بیشتر و نیز دریافت نظرات اعضای کمیته بازرسی و نظارت بر اماکن آبی ، روز گذشته جلسه ای در دفتر هیات استان تشکیل شد و جزئیات مرحله دوم این طرح تشریح شد.
وی یکی از مشکلات پیش رو در اماکن آبی را نحوه مواجهه با منجیانی که دارای کارت مربیگری شنا هستند و به عنوان مربی نیز فعالیت می کنند، عنوان و خاطر نشان کرد: این موضوع با حضور آقای شریعت از پیشکسوتان رشته شنا و نجات غریق مطرح و تدابیری در این خصوص اندیشیده شد.
رئیس هیات نجات غریق استان گفت: استفاده ازمنجی به تعداد کافی ، ضرورت حضور مدیران فنی دراستخرها، نظارت دقیق بر عملکرد منجیان، رعایت قوانین مربوط به فرم جایگزینی از موارد مهمی بود که در این جلسه مطرح شد و جهت نظارت بر رعایت موارد توسط بازرسین مورد تاکید قرار گرفت.
تابش فر اظهار امیدواری کرد: مدیران استخر ها نهایت همکاری را با بازرسین هیات برای داشتن اماکنی استاندارد و ایمن برای خدمت رسانی بهتر به شهروندان داشته باشند.
گفتنی است گزارش های بازرسین از اماکن آبی و استخر های شنای اصفهان حاکی از این است که خوشبختانه اکثر این اماکن از لحاظ رعایت قوانین و استانداردهای لازم، از شرایط خوبی برخوردار هستند.