به گزارش روابط عمومی هیات نجات غریق و غواصی استان اصفهان، کلاس آمادگی ویژه بانوان منجی شهرستان مبارکه برگزار شد.
در این کلاس 18 نفر منجی غریق جدیدترین شیوه ها و مهارت های حیات بخشی را زیر نظر خانمها ابراهیمی و طاهریان مدرسین دوره فرا گرفته و در آزمون آمادگی جسمانی نیز شرکت کردند.
این کلاس 28اردیبهشت در استخر ابوذر شهر مبارکه تشکیل شد.