به گزارش روابط عمومی هیات نجات غریق و غواصی استان اصفهان ، در ادامه روند برگزاری کلاس های آمادگی بانوان منجی در شهرستان های استان اصفهان ،2 دوره کلاس آمادگی ویژه بانوان در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل برگزار شد.


این دوره در شهرستان کاشان با حضور 24 نفر منجی از شهرستان های کاشان و نطنزدر استخر امیر کبیرکاشان تشکیل شد و منجیان دو شهرستان نطنز و کاشان در این کلاس شرکت کردند.

دوره آمادگی بانوان منجی شهرستان آران و بیدگل نیز با 15 نفر شرکت کننده در استخر شنای مجموعه ورزشی مادر این شهر برگزار شد .

تدریس هر 2 کلاس بر عهده خام پور سعید بود.