به گزارش روابط عمومی هیات نجات غریق و غواصی استان اصفهان ، کلاس های آمادگی بانوان منجی که در شهرستان های نجف آباد و خمینی شهر از 26 اردیبهشت ماه آغاز شده بود ؛ امروز به کار خود پایان داد.
این دوره ویژه بانوان منجی این دو شهرستان با محوریت شهرستان نجف آباد در استخر فضیلت ویلاشهر طی دو روز برگزار شد.
گفتنی است ؛این دوره زیر نظر خانم ها حقانی و طوسیان مدرسان کلاس با حضور 39 نفر منجی بانو تشکیل شد و ضمن آموزش جدید ترین اطلاعات حیات بخش در مواجهه با غریق،از شرکت کنندگان تست های آمادگی بدنی به عمل آمد.