به گزارش روابط عمومی هیات نجات غریق و غواصی استان اصفهان ، دوره آمادگی مدیران  استخر های شنای شهرستان اصفهان در سال 96 در دو بخش بانوان و آقایان از سوی هیات نجات غریق و غواصی استان با حضور رئیس و  نایب رئیس هیات استان در تالار استخر پردیس در قالب سه کارگاه آموزشی برگزار شد.
در این دوره کارگاه های آموزشی با موضوعات آگاهی بخشی مسایل بهداشتی و سلامت استفاده کنندگان از استخرها توسط خانم رویگری کارشناس مرکز بهداشت ، مدیریت بحران در استخرها توسط خانم ترابی مدرس فدراسیون و آگاهی بخشی و تاکید بر رعایت مسایل حقوقی و فنی ، نحوه صدور مجوزها در سال 96توسط آقای تابش فر تدریس شد.
در بخش پایانی این دوره تابش فر رئیس هیات نجات غریق استان اصفهان گزارش تفصیلی از عملکرد هیات در سال 95 ارائه نمود.
در این دوره قریب به یکصد نفر از مدیران استخرهای شنای شهرستان اصفهان شرکت کردند.