هیات های نجات غریق شهرستان ها برای برگزاری دوره های آمادگی ناجیان در سال 96 در 8 گروه تقسیم بندی شدند.

به گزارش روابط عمومی هیات نجات غریق استان اصفهان ، به منظور برگزاری دوره های آمادگی ناجیان در سال 96 ، هیات های نجات غریق 20 شهرستان به 8 گروه تقسیم شدند و مقرر شد این دوره ها به صورت متمرکز در هرگروه به محویت یکی از شهرستان ها به شرح زیر برگزار شود.

ناجیان شهرستان ها پس از ثبت نام در هیات هر شهرستان ،طبق برنامه زمانبندی که پس از پایان مهلت ثبت نام از سوی هیات شهرستان برگزار کننده اعلام خواهد شد،در این دوره ها شرکت خواهند کرد.

*گروه اول :
شهرستان های کاشان ، آران و بیدگل ، نطنز ویژه آقایان با محوریت شهرستان کاشان
شهرستان های آران و بیدگل ، کاشان ، نطنز ویژه بانوان با محوریت شهرستان آران و بیدگل

*گروه دوم :
شهرستان های نجف آباد ، خمینی شهر ویژه بانوان و آقایان با محوریت شهرستان نجف آباد

*گروه سوم :
شهرستان های شهرضا ، دهاقان ، سمیرم ویژه آقایان و بانوان با محوریت شهرستان شهرضا

*گروه چهارم :
شهرستان های نائین ،اردستان ، کوهپایه ویژه آقایان با محوریت شهرستان نائین
شهرستان های اردستان ، نائین ، کوهپایه ویژه بانوان با محوریت شهرستان نائین

*گروه پنجم :
شهرستان های فریدن، فریدونشهر، چادگان ویژه آقایان و بانوان با محوریت شهرستان فریدونشهر

*گروه ششم :
شهرستان های گلپایگان ، خوانسار ویژه آقایان با محوریت شهرستان گلپایگان
شهرستان های گلپایگان ، خوانسار ویژه بانوان با محوریت شهرستان خوانسار

* گروه هفتم :
شهرستان های لنجان ، مبارکه ویژه آقایان با محوریت شهرستان لنجان
شهرستان های مبارکه ، لنجان ویژه بانوان با محوریت شهرستان مبارکه

*گروه هشتم:
شاهین شهر ودولت ابادویژه آقایان وبانوان با محوریت شاهین شهر