شرایط تاسیس مدرسه غریق برای مدرسین نجات غریق


هر خانواده اصفهانی یک منجی غریق


هیات نجات غریق و غواصی استان اصفهان به منظوردستبابی و تحقق مهمترین هدف خود که حراست و جلوگیری از غرق شدگی و مصدومیت افراد در اماکن شنا و ورزش های آبی است لذا ضمن ترغیب و تشویق عموم مردم به یادگیری فنون نجات غریق به کلیه مدرسین ابلاغ می نماید نسبت به برگزاری کلاسهای آموزشی ویژه تا سن 15 سالگی اقدام نمایند.

ضمنا کلیه درآمدهای کلاس در اختیار مدرس قرار خواهد گرفت

شرایط صدور مجوز:

الف- ارائه درخواست مدرس به هیات استان

ب- دریافت مواقفت نامه هیات مبنی بر شروع کلاس

ج معرفی شرکت کنندگان در کلاس با لحاظ نمودن نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره کارت بیمه ورزشی

د- معرفی نام استخر که دارای مجوز رسمی از اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان باشد

ه- دریافت گواهینامه مدرسه نجات غریق استان

و- واریز مبلغ 25 هزار تومان بابت کارت گواهینامه هر فرد

ز- مبلغ دریافتی به ازاء هر نفر برای مدت 1 ساعت 120 هزار تومان

جهت کسب اطلاع بیشتر به روابط عمومی هیات مراجعه نمایید