مدارک لازم جهت صدور گواهینامه های کوچک و بزرگ المثنی

 

 

  • ·نامه تاییدیه هیات نجات غریق و غواصی استان
  • ·تکمیل برگه مفقودی یا ( تاییدیه مراجع انتظامی)
  • ·2 قطعه عکس 3* 4
  • ·یک برگ تصویر صفحه اول شناسنامه
  • ·اصل فیش بانکی به مبلغ سیصد هزار ریال به حساب سیبا شماره 0105834266007 بانک ملی شعبه پیام انقلاب اسلامی به نام فدراسیون نجات غریق برای هر نفر.

دریافت برگه استشهادیه