هیئت نجات غریق و غواصی استان اصفهان

دومین کارگاه دانش افزایی مدرسین کشوری

پیام تقدیر و تشکر ایلخان نوری از روسای هیات‌های استانی

پیام تقدیر و تشکر ایلخان نوری از روسای هیات‌های استانی

...

ادامه مطلب...
مرحله دوم کارگاه دانش افزایی مدرسان نجات غریق ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷ .

مرحله دوم کارگاه دانش افزایی مدرسان نجات غریق ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷

...

ادامه مطلب...

ناجیان غریق

اسامی مدرسان نجات غریق

اسامی مدرسان نجات غریق استان اصفهان ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی درجه مدرسی 1 سهیلا طوسیان لیسانس یک 2 سهیلا حسن پور لیسانس یک 3 سیروس قایدی لیسانس یک 4 شهزاد موحدی فوق لیسانس یک 5 شهلا ترابی...

وظایف سرمنجی

وظایف سرمنجی 1- سرمنجی مسئول برقراری هماهنگی بین مدیریت مکان شنا و سایر منجیان غریق و بطور کلی مدیریت و سرپرستی منجیان و امور نجات غریق در اماکن شنا و ورزش های آبی است. 2- ثبت وقایع روزانه و...

وظایف ناجیان غریق

وظایف ناجیان غریق 1.پانزده دقیقه قبل از ورود شناگران به محوطه شنا یا زودتر از آن در محل کار و ملبس به لباس مخصوص منجیان غریق ،حضور داشته باشد. 2.بازدید از عمق و کف آب قبل و بعد از وقت شنا و به تناوب...

فرم های خام ناجیان غریق

فرم خام جایگزینی ناجیان غریق فرم خام تعهد نامه درجه 1 فرم خام تعهد نامه درجه 2 فرم خام استعفای منجیان غریق