هیئت نجات غریق و غواصی استان اصفهان

دومین کارگاه دانش افزایی مدرسین کشوری

راه اندازی اتوماسیون اداری آموزشی هیات نجات غریق استان اصفهان

اطلاعیه

...ادامه مطلب...

ناجیان غریق

اسامی مدرسان نجات غریق

اسامی مدرسان نجات غریق استان اصفهان ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی درجه مدرسی 1 سهیلا طوسیان لیسانس یک 2 سهیلا حسن پور لیسانس یک 3 سیروس قایدی لیسانس یک 4 شهزاد موحدی فوق لیسانس یک 5 شهلا ترابی...

وظایف سرمنجی

وظایف سرمنجی 1- سرمنجی مسئول برقراری هماهنگی بین مدیریت مکان شنا و سایر منجیان غریق و بطور کلی مدیریت و سرپرستی منجیان و امور نجات غریق در اماکن شنا و ورزش های آبی است. 2- ثبت وقایع روزانه و...

وظایف ناجیان غریق

وظایف ناجیان غریق 1.پانزده دقیقه قبل از ورود شناگران به محوطه شنا یا زودتر از آن در محل کار و ملبس به لباس مخصوص منجیان غریق ،حضور داشته باشد. 2.بازدید از عمق و کف آب قبل و بعد از وقت شنا و به تناوب...

فرم های خام ناجیان غریق

فرم خام جایگزینی ناجیان غریق فرم خام تعهد نامه درجه 1 فرم خام تعهد نامه درجه 2 فرم خام استعفای منجیان غریق