الف- مدرسه غواصی دلفین آبی نصف جهان
نشانی دفتر: اصفهان- بلوار آتشگاه- سه راه قدس( ایستگاه صفر) - فروشگاه غواصی صدف
نشانی کلوپ: چادگان- سد زاینده رود- پایین تر روستای آبادچی- کلوپ غواصی نصف جهان
شماره تماس: 2747025- 0311
مدرسان: مهدی قوقه ای- احمد توکلی- داوود رحیمی
 
ب- کاوشگران ژرفای چادگان
نشانی کلوپ: چادگان- دهکده تفریحی عمران زاینده رود- جنب اسکله قایقرانی
مدرس : وحید هادی چادگانی