هیئت نجات غریق و غواصی استان اصفهان

ثبت نام دوره نجات غریق آقایان و بانوان درجه یک و درجه دو
آمار کلیه فعالیت های هیات نجات غریق استان اصفهان 1396

بسمه تعالی

...COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE
عدم اجازه فعالیت منجیان دارای خالکوبی ( تتو )

بسمه تعالی

تذکر مهم و انضاباطی :

...COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE
ثبت نام دوره آمادگی سال1396
 1. نام(*)
  ورودی نامعتبر
 2. نام خانوادگی(*)
  ورودی نامعتبر
 3. شماره ملی(*)
  ورودی نامعتبر
 4. شماره همراه(*)
  ورودی نامعتبر
 5. جنسیت(*)
  ورودی نامعتبر
 6. درجه کارت(*)
  ورودی نامعتبر