هیئت نجات غریق و غواصی استان اصفهان

×

هشدار

The form #25 does not exist or it is not published.
ثبت نام دوره نجات غریق آقایان و بانوان درجه یک و درجه دو
آمار کلیه فعالیت های هیات نجات غریق استان اصفهان 1396

بسمه تعالی

...COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE
عدم اجازه فعالیت منجیان دارای خالکوبی ( تتو )

بسمه تعالی

تذکر مهم و انضاباطی :

...COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE