بسمه تعالی

سال نو مبارک

فرارسیدن بهار طبیعت به خانواده بزرگ نجات غریق ،

منجیان ، مدیران ، کارفرمایان و مدرسین عزیز

تبریک عرض می نماییم .

امیدوارم در تمام لحظه های زندگی موفق و پیروز می باشد.

محسن تابش فر

رئیس هیات نجات غریق

استان اصفهان