هیئت نجات غریق و غواصی استان اصفهان

سفره هفت سین

بسمه تعالی

...

COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE
فراخوان کلیه منجیان غریق استان اصفهان

فراخوان کلیه منجیان غریق استان اصفهان

...

COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE
ثبت نام کارگاه دانش افزاییCPR-کمک های اولیه
 1. نام(*)
  ورودی نامعتبر
 2. نام خانوادگی(*)
  ورودی نامعتبر
 3. شماره ملی(*)
  ورودی نامعتبر
 4. تلفن همراه(*)
  ورودی نامعتبر
 5. جنسیت(*)
  ورودی نامعتبر
 6. شهرستان
  ورودی نامعتبر
 7. نام دوره آموزشی(*)
  ورودی نامعتبر